Další (Obecná témata) > Barvy aneb RGB a CMY + K

Barvy aneb RGB a CMY + K

Tato kapitola je úvodem do problematiky barev. Snažil jsem se o stručný a výstižný text bez přílišných detailů, tak snad se mi to povedlo.

Barva a bílé světlo

Barva je vlastně světlo (elektromagnetické záření) určité vlnové délky; respektive světlo určité vlnové délky nám dopadne na sítnici v oku a my ho vnímáme jako barvu.
Bílé (denní) světlo je pak záření, které obsahuje vlnové délky všech viditelných barev – je z těchto barev složeno (barevné spektrum).
Důkazem je potom například duha, která vzniká rozkladem slunečního světla na kapkách deště.

RGB

je zkratka, která označuje 3 základní barvy:

  • Červenou (Red)   asdasdasd
  • Zelenou (Green)   asdasdasd
  • Modrou (Blue)   asdasdasd

Jejich mícháním potom můžeme dostat všechny ostatní barvy. Tomuto míchání se říká aditivní (součtové) a využívá se například v monitorech. V oku pak máme 3 druhy čípků (receptorů). Každý druh je citlivý na jednu ze základních barev.

Aditivní míchání barev

Jak je z obrázku vidět, smícháním červené a zelené dostaneme žlutou. No jo, ale když přeci smíchám červenou a zelenou temperku, tak žlutou barvu rozhodně nedostanu. Jak to tedy je? Inu, zmíněné aditivní míchání barev platí pouze pro světla (pro zdroje, které danou barvou září). Temperky ale žádným světlem nezáří, pouze ho odrážejí (viz dále).

Temperky a CMY + K

Jak již bylo řečeno, temperové barvy nezáří vlastním světlem. Abychom je tedy viděli, musíme na ně posvítit světlem, ony část toho světla absorbují a část odrazí. Podle toho, jakou vlnovou délku odrazí, pak vnímáme určitou barvu. Zelené předměty (třeba rostliny) tedy odráží zelenou část spektra, vše ostatní pohlcují. Pokud smícháme dvě temperky, pohltí více světla než temperka jedna a my vnímáme tmavší barvu. Proto spojením červené a zelené nedostaneme žlutou.

Zkratka CMY + K je pak označení těchto barev:

  • Azurová (Cyan)   asdasdasd
  • Purpurová (Magenta)   asdasdasd
  • Žlutá (Yellow)   asdasdasd
  • Černá (BlacK)   asdasdasd

Míchání prvních tří barev se říká subtraktivní (odčítací). Tohoto míchání se využívá třeba při tisku. V tiskárně je pak obsažena i černá barva (proto + K). I když bychom černou barvu měli dostat smícháním všech tří barev, byl by takový tisk značně neekonomický, uvážíme-li, že černobílý tisk je nejčastější. Navíc, při použití dostupných barviv, nelze dosáhnout černé barvy (pouze tmavě šedé).

Subtraktivní míchání barev


Otázka na konec: Je černá barva?
Odpověď potom zní: Černou (tmu) vidíme (vnímáme), pokud se nám na sítnici nedostane žádné světlo. Tudíž žádné světlo – žádná barva.

A ještě jedna otázka, k zamyšlení: Jak uvidíme zelený předmět, pokud na něj ve tmě posvítíme červeným světlem?

 

Rovnou k použití

Novinky na webu

Chronologický přehled novinek na tomto webu

Důležité a užitečné

Vstup do diskusního fóra

Diskusní fórum

Mapa webu

Prohlédněte si strukturu webu pro snažší orientaci.

Stažení tohoto webu

Stáhnout celý web (V budoucnu)

Vytvoření webu od A do Z

Nemáte čas nebo nechcete studovat?
Přečtěte si návod, jak vytvořit web od A do Z, aneb snadno a rychle… (V budoucnu)

Ódy na tento web

Zapějte taky nějakou…

Podpora webu

Jak můžete podpořit tento web

Aktualizace webu

Poslední aktualizace webu proběhla
24. 3. 2010.

 


TOPlist